Lokacija

Lokacija Kota 992  

 

Wind tim

 

1550 kvm + pdv